ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ


Καταβάτες Απλοί - Ασφαλείας
Κωδικός: 205
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Αντικέ

Γάντζοι
Κωδικός: 701
Χρώματα : Νέου Τύπου, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Αντικέ
Μέγεθος :Νο 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30

Ασφάλεια ίσια
Κωδικός: 303
Χρώματα : Νέου Τύπου, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Αντικέ

Ασφάλεια Γονατιάς
Κωδικός: 304
Χρώματα : Νέου Τύπου, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Αντικέ

Ασφάλεια Αλυσίδας Πλακέ
Κωδικός: 305
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ, Αντικέ

Ασφάλεια Συρτών Θυρών Στριφτή
Κωδικός: 306
Χρώματα :Χρυσό, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Αντικέ


Ασφάλεια Συρτών Θυρών Βιδωτή
Κωδικός: 307
Χρώματα :Χρυσό, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Αντικέ


Ασφάλεια Συρτών Θυρών Με Βάση
Κωδικός: 401
Χρώματα : Χρυσό, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Αντικέ

Ασφάλεια Επάλληλη
Κωδικός: 402
Χρώματα : Χρυσό, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Αντικέ

Ασφάλεια Αλυσίδας Εξαγωνή
Κωδικός: 403
Χρώματα : Χρυσό, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Αντικέ


Ασφάλεια Τζαμιλλικών Οβάλ Χυτή
Κωδικός: 406
Χρώματα : Νέου Τύπου, Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Αντικέ

Επικοινωνήστε μαζί μας