ΜΑΝΤΕΣΕΔΕΣ


Πορταδέλες Απλές Ίσιες
Κωδικός: 101
Σχέδιο: Ίσιες
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 80 / 100 / 120 / 140

Πορταδέλες Διακοσμητικές
Κωδικός: 102
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 80 / 100 / 120 / 140

Πορταδέλες Μπίλιας
Χρώματα: 103
Σχέδιο: Πομπέ
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 120 ΑΠΛΕΣ / ΔΙΑΚ/ΕΣ

Γαλλικά Απλά Ίσια
Κωδικός: 104
Σχέδιο: Ίσιες
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 80 / 100 / 120 / 140

Γαλλικά Διακοσμητικά
Κωδικός: 105
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 80 / 100 / 120 / 140

Μεντεσέδες Ραπτομηχανών
Κωδικός: 201
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, ΟξειδέΜεντεσέδες Κρυστάλλων
Κωδικός: 202
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, ΟξειδέΜεντεσέδες Ορειχάλκινοι - Πλάκα
Κωδικός: 203
Χρώματα : Νέου Τύπου, Χρυσό, Μάτ,
Όρο Μάτ, Νίκελ Μάτ, Χρώμιο, Οξειδέ

Μέγεθος : 40x35 / 50x35 / 63x35 / 63x63 / 80x50 / 55x135

Επικοινωνήστε μαζί μας